De vereniging

Vereniging Airport Business Park Lijnden is de vereniging van de grondeigenaren van het bedrijventerrein. Het park wordt gerund door een bestuur dat bestaat uit gekozen leden.

De bestuursleden hebben een grote betrokkenheid bij het park. Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd. Daarnaast is er 2 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur is actief als het gaat om belangenbehartiging en kennisuitwisseling en is daarbij ook een intermediair tussen leveranciers en de bedrijven op het park.

Naast het bestuurswerk nemen de bestuursleden ook nog zitting in specialistische commissies zodat er korte lijnen zijn naar het Parkmanagement en externe partijen.
 

Voorzitter Arjan van der Heijden Just Brands
Penningmeester Meerte Tomassen Harke de Vries
Secretaris    
Bestuursleden Kees Vrolijk Fleurtiek 
  Olav Steffers SADC
     

 

Voor het Huishoudelijk reglement van Vereniging Airport Business Park Lijnden, klik hier.

Laatste nieuws

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat door de Burgemeester van de Haarlemmermeer drs T Weterings.

Lees meer...

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Door de KIWA is aan het bedrijventerrein weer een KVO certificaat voor de komende 2 jaar verstrekt.

Lees meer...

Vakantietijd en veiligheid

Vakantietijd en veiligheid

Voor vele bedrijven en werknemers is de vakantie begonnen. Dat houdt in dat bij een aantal bedrijven minder personeel aanwezig is of personeel is ingehuurd.

Lees meer...

Airport Business Park Lijnden

New Yorkstraat 9

1175 RD Lijnden

Tel. 020-403 7072 Mob. 06-19442007

parkmanagement@businessparklijnden.nl

www.businessparklijnden.nl