Nieuws

Airport Business Park Lijnden CO2-neutraal 2023


Airport Business Park Lijnden (ABPL) zet met u graag de volgende stap: verduurzaming van het bedrijvenpark om ons gezamenlijke doel "CO2 neutraal in 2023" te behalen!

Vorig jaar is voor alle bedrijven op ABPL een zogenoemde Energie Potentieel Scan (EPS) uitgevoerd. Dit is een scan op hoofdlijnen op basis van data. Naar aanleiding van de resultaten van de EPS blijken er voldoende kansen te liggen voor het bedrijventerrein en bedrijven om te verduurzamen (denk bijv. aan zonnepanelen). Daarom is in opdracht van het bestuur een plan van aanpak opgesteld en is geld beschikbaar om vervolgstappen te zetten. Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroep “ABPL CO2-neutraal” waarin twee ondernemers, een bestuurslid, een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer, de parkmanager en 2 adviseurs zijn vertegenwoordigd.

Aanpak

De eerste vervolgstap is dat een expert van adviesbureau WM3 energy (https://wm3.energy/) het energieverbruik van de bedrijven op ons bedrijventerrein gaat onderzoeken en gaat adviseren over de mogelijke maatregelen die een bedrijf kan nemen om te besparen. Onderdeel van het onderzoek is ook dat per bedrijf de (eigen) doelstellingen en prioriteiten worden vastgesteld en de behoefte voor een gezamenlijke aanpak (met andere bedrijven) wordt besproken. Hieruit zullen de belangrijkste kansen voor de verduurzaming van het bedrijf worden gegenereerd. Eigenaren worden daarom binnenkort benaderd voor het maken van een afspraak. Eigenaren en gebruikers kunnen zich ook nu al aanmelden voor het (laten) uitvoeren van een energiescan (zie hieronder telefoonnummer en mailadres). Aan het onderzoek zijn geen kosten voor u verbonden.

Een tweede vervolgstap is dat wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor collectieve maatregelen (bijvoorbeeld warmte-uitwisseling en/of de gezamenlijke inkoop van zonnestroominstallaties).

Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen

Als voornoemde onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, wordt gekeken wat bedrijven zelf willen oppakken, waar gezamenlijke kansen liggen, hoe de maatregelen uitgevoerd kunnen worden en welke financieringsmogelijkheden er zijn (o.a. subsidie).

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij parkmanager Robert Kamphorst, tel. 06-19442007, parkmanagement@businessparklijnden.nl.

Laatste nieuws

Airport Business Park Lijnden CO2-neutraal 2023

Airport Business Park Lijnden CO2-neutraal 2023

Airport Business Park Lijnden zet met u graag de volgende stap: verduurzaming van het bedrijvenpark om ons gezamenlijke doel "CO2 neutraal in 2023" te behalen!

Lees meer...

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat door de Burgemeester van de Haarlemmermeer drs T Weterings.

Lees meer...

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Door de KIWA is aan het bedrijventerrein weer een KVO certificaat voor de komende 2 jaar verstrekt.

Lees meer...

Airport Business Park Lijnden

New Yorkstraat 9

1175 RD Lijnden

Tel. 020-403 7072 Mob. 06-19442007

parkmanagement@businessparklijnden.nl

www.businessparklijnden.nl