Het gebied

Het bedrijventerrein Airport Business Park Lijnden grenst direct aan Amsterdam en Badhoevedorp en ligt langs de A9. Dichtbij de mooie natuurgebieden rondom vliegveld Schiphol en de kuststrook.

De A9 krijgt een wegomlegging die in 2018 moet zijn gerealiseerd. Dan loopt deze autoweg niet meer dwars door Badhoevedorp maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen.

Daarmee wordt de leefomgeving en luchtkwaliteit in Badhoevedorp verbeterd en de geluidsoverlast verminderd. Maar ook wordt daarmee een betere doorstroming van het verkeer bewerkstelligd en dat komt ten goede aan de bereikbaarheid van Schiphol en Amsterdam.

Voor het bedrijventerrein betekent het dan ook een positieve ontwikkeling.

De werkzaamheden zijn al in volle gang.

Airport Business Park Lijnden

Laatste nieuws

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat door de Burgemeester van de Haarlemmermeer drs T Weterings.

Lees meer...

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Door de KIWA is aan het bedrijventerrein weer een KVO certificaat voor de komende 2 jaar verstrekt.

Lees meer...

Vakantietijd en veiligheid

Vakantietijd en veiligheid

Voor vele bedrijven en werknemers is de vakantie begonnen. Dat houdt in dat bij een aantal bedrijven minder personeel aanwezig is of personeel is ingehuurd.

Lees meer...

Airport Business Park Lijnden

New Yorkstraat 9

1175 RD Lijnden

Tel. 020-403 7072 Mob. 06-19442007

parkmanagement@businessparklijnden.nl

www.businessparklijnden.nl