Welkom bij Vereniging Airport Business Park Lijnden

Het bedrijventerrein ABPL is een prachtig park op een zeer gunstige locatie. Vlakbij Luchthaven Schiphol, grenzend aan Amsterdam. En de snelwegen A9 en A5 zijn letterlijk naast de deur. Vanuit het park zijn de grote steden dan ook snel bereikbaar.

Maar het park is ook uniek door de opdeling in 4 verschillende kwadranten met elk een hoge kwalitatieve uitstraling. Dat zorgt voor een afwisselend beeld en is uitnodigend.

Lees meer...

Er is een grote verscheidenheid aan bedrijven, groot en klein, met uiteenlopende activiteiten, die zowel nationaal als internationaal opereren.

Het Airport Business Park Lijnden kenmerkt zich door een adequaat vestigingsbeleid dat resulteert in een zeer hoge bezettingsgraad van de aanwezige panden.

Aan collectieve zaken zoals onderhoud van de groenvoorziening en de beveiliging worden hoge eisen gesteld. De kwaliteitsnorm ligt hoog. Klanten, leveranciers, eigenaren, huurders, werkgevers en werknemers voelen zich direct thuis op het park en dat vormt de basis voor succesvol zakendoen.

Het park is eigendom van de vereniging van grondeigenaren en wordt gerund door een bestuur en een professioneel Parkmanagement.

Welcome to Society Airport Business Park Lijnden

The Business park ABPL is a beautiful park in a very convenient location. Nearby Schiphol Airport, adjacent to Amsterdam. And the A9 and A5 motorways are literally next door. From the park the major cities can be reached quickly.

But the park is also unique because of the division into 4 different quadrants, each with a high quality appearance. That makes for a varied picture and is inviting.

Read more...

There is a wide variety of companies, large and small, with a lot of different activities, which operate both nationally and internationally.

The Airport Business Park Lijnden is characterized by an adequate location policy that results in a very good occupancy of the buildings there are.

To corporate issues such as maintenance of landscaping and security are high demands. The quality standard is high. Customers, suppliers, owners, tenants, workers and employees feel right at home on the park and that forms the basis for successful business.

The park is owned by the Association of landowners and is run by a Board and a professional Park management.

Laatste nieuws

Airport Business Park Lijnden CO2-neutraal 2023

Airport Business Park Lijnden CO2-neutraal 2023

Airport Business Park Lijnden zet met u graag de volgende stap: verduurzaming van het bedrijvenpark om ons gezamenlijke doel "CO2 neutraal in 2023" te behalen!

Lees meer...

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat

Uitreiking 5e KVO certificaat door de Burgemeester van de Haarlemmermeer drs T Weterings.

Lees meer...

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Door de KIWA is aan het bedrijventerrein weer een KVO certificaat voor de komende 2 jaar verstrekt.

Lees meer...

Airport Business Park Lijnden

New Yorkstraat 9

1175 RD Lijnden

Tel. 020-403 7072 Mob. 06-19442007

parkmanagement@businessparklijnden.nl

www.businessparklijnden.nl